Om JM INVEST
JM INVEST investerer i danske børsnoterede selskaber udenfor C20 indekset.

Vi søger primært efter gode investeringsmuligheder blandt selskaber, som vi mener er underanalyserede. Vi har 130 selskaber på vores bruttoliste og af disse er der kun officiel analysedækning på de 30 største. Den manglende dækning skyldes, at kurtagepotentialet er for småt i disse selskaber til, at de store banker og børsmæglere vil bruge tilstrækkelige ressourcer på dem. Derudover forvalter mange institutionelle investorer så store formuer at det ikke giver mening for dem at bruge energi på disse mindre selskaber. For det første betyder den manglende analysedækning at det er meget tidskrævende og for det andet vil det være svært for dem at komme rundt i disse fondskoder, hvis de fandt en god investeringsmulighed.

Vi ved, at der hvert år opstår gode investeringsmuligheder blandt selskaberne på vores bruttoliste, og vi tror på, at vi kan være med til at opspore disse investeringsmuligheder fordi selskaberne er underanalyserede, og fordi vi bruger al vores tid på netop disse selskaber ved at analysere regnskaberne, besøge selskaberne, tale med konkurrenter, kunder osv.

JM INVEST drives af Johannes Møller Westh, der investerer egne midler samt midler hos den nærmeste familie.

 

12. april 2017: Ændret setup omkring JM INVEST
Der er opstået en mulighed for at skabe nogle kommercielle aktiviteter ud fra det analysearbejde, jeg laver på danske small- og midcap selskaber.

Dette betyder, at jeg ændrer setup’et omkring JM INVEST og derfor ved udgangen af indeværende kvartal (ultimo juni) stopper med at publicere investeringsanalyser og markedskommentarer på min hjemmeside.

Flagning af aktiehandler vil naturligvis fortsætte i henhold til de normale procedurer på min hjemmeside (indtil 3 mdr. efter publikationer) – også ind i næste kvartal.